Sekrety umieszczania głośników i monitorów studyjnych
(część 1)

 

Jak skonfigurować swoje studio / pokój krytyczny? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć firma-  (w wolnym tłumaczeniu):

Zostały wydane pieniądze na głośniki i sprzęt audio… Ale czy otrzymujemy dźwięk, za który zapłaciliśmy? Te głośniki próbują opowiedzieć bogatą, dźwiękową historię. Ale pokój lubi zniekształcać tę historię, oszukiwać. Aby usłyszeć całą historię, czystą i prawdziwą, należy odpowiednio przygotować swój pokój. Ten samouczek, który właśnie jest przez Ciebie (drogi czytelniku) odczytywany, pokaże łatwiejszy sposób rozplanowania pomieszczenia odsłuchowego lub kontrolnego dla wysokiej wierności krytycznego słuchania. Firma Arqen Acoustics. poruszy również kwestię rozmieszczenia głośników dźwięku przestrzennego i subwoofera w celu lepszego śledzenia nagrań kina domowego. Można użyć tego przewodnika po konfiguracji pokoju jako „kompasu”, gdy wyruszasz w poszukiwanie czystości dźwięku.

  • Typowy świat audio: zakładamy, że czytelnik używa monitorów studyjnych bliskiego lub średniego pola lub głośników hi-fi na stojakach głośnikowych. Jeśli monitory są umieszczone na biurku lub konsoli, potrzebujesz podstawek izolacyjnych, aby oddzielić je od powierzchni. Nie wolno na tym oszczędzać!
  • Świat idealny: pokoje reżyserskie wysokiej klasy, studia nagrań, mają zwykle monitory podtynkowe (lub podsufitowe), które są osadzane w ścianie. Nazywa się je monitorami głównymi lub „sieciowymi”. Ten przewodnik pozwoli przyjrzeć się głównemu systemowi monitorowania podtynkowemu jako idealnej konfiguracji, ale nie należy oczekiwać, że będzie ktokolwiek z amatorów tak ortodoksyjny w swojej konfiguracji.

Wytyczne, które będą w poradniku, opierają się na najlepszych praktykach dotyczących konfiguracji zarówno profesjonalnego, jak i domowego studia nagrań. Jednak większość z tych porad ma zastosowanie niezależnie od tego, czy projektowany pokój ma być studiem masteringowym, pokojem odsłuchowym hi-fi, studiem projektowym czy kinem domowym. Te pokoje mogą mieć różne cele, ale wszystkie one pragną wiernego odtwarzania dźwięku. Najlepsze głośniki hi-fi ujawnią swoją pełną chwałę tylko wtedy, gdy ustawisz je prawidłowo, w pomieszczeniu zaaranżowanym akustycznie. To samo dotyczy najlepszych monitorów studyjnych.

Krok 1: znajdź swoją pozycję do słuchania
Przed umieszczeniem głośników wybierzmy punkt wyjścia dla pozycji odsłuchu lub miksowania. Zacznij od krótkiej ściany pokoju, tak aby głośniki emitowały dźwięk wzdłuż całego pomieszczenia. Zwykle lepiej jest, gdy pozycja odsłuchu jest zwrócona twarzą do krótkiej ściany niż do długiej ściany. Zwykle daje to bardziej płaską odpowiedź basową. Pozwala to również zmaksymalizować odległość między tylną ścianą a uszami. Jeśli tylna ściana jest odbijająca, powinna znajdować się co najmniej 3 metry od uszu… W przeciwnym razie wymaga poprawek (ale więcej o tym później).

„Reguła” 38% (autor: Wes Lachot)
Po pierwsze, nie jest to reguła, ale wskazówka stworzona przez światowej klasy projektanta studiów Wes’a Lachot’a. To teoretycznie optymalna pozycja odsłuchu w prostokątnych pomieszczeniach, przy założeniu idealnej izolacji akustycznej oraz głośników podtynkowych lub podsufitowych. Dodać można szczyptę soli- podobnie jak większość praktycznych zasad, opiera się na kompromisie, ale można go użyć jako punktu wyjścia do konfiguracji pokoju (później można użyć pomiarów akustycznych, aby wszystko dostroić). Należy obliczyć 38% długości swojego pokoju i umieść jakiś znak w tym miejscu i pośrodku między lewą a prawą ścianą boczną. To pierwsze miejsce polecane jako miejsce odsłuchowe.

Alternatywnie można ustawić pozycję odsłuchu- 38% od tylnej ściany. Ale lepiej być bliżej przedniej ściany. Szczyty i zera basu są gorsze w dalszej części z powodu silnych odbić w tylnej części pokoju. Absolutnie powinno się unikać siedzenia tuż przy tylnej ścianie. To najgorsza pozycja dla filtrowania grzebieniowego (chyba że masz ścianę za sobą potraktowaną masowo gęstą absorpcją).
Ponadto, jeśli planuje się użyć dyfuzji na tylnej ścianie, będzie się potrzebowało trochę miejsca za sobą, aby rozproszone fale dźwiękowe się rzeczywiście rozproszyły. Jeśli nie można ustawić pozycji odsłuchu na 38% od przedniej lub tylnej ściany, warto poeksperymentować z różnymi pozycjami między 35% a 43%. Unikać należy pozycji, które są znanymi punktami węzłowymi, na przykład 50% i 25% (węzły pierwszego i drugiego rzędu). Zasada 38% może zapewnić najbardziej płaską charakterystykę niskich częstotliwości w „idealnym świecie”. Jednak aby znaleźć tę prywatną- swoją optymalną pozycję do monitorowania, zaleca się wykonanie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej w różnych miejscach. Można przeprowadzić te testy w swoim pokoju za pomocą bezpłatnego oprogramowania Room EQ Wizard .

Przerażający bas na środku twojego pokoju
W pomieszczeniach prostokątnych w połowie drogi między równoległymi powierzchniami (ściana przednia i tylna, równoległe ściany boczne, podłoga i sufit) znajduje się zero. Powoduje to nieprzyjemny spadek odpowiedzi basowej. Ze względu na dźwięk i zdrowie psychiczne nie powinno się siedzieć wzdłuż osi wyznaczającej połowę pomieszczenia. Unikać należy też trzymania uszu w połowie odległości między podłogą a sufitem. Te same dwie zasady dotyczą ustawiania głośników. Jednak, aby uzyskać dokładne obrazowanie stereo, musisz znajdować się w połowie odległości między ścianami bocznymi. Symetria lewa-prawa ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia lokalizacji źródeł dźwięku na scenie dźwiękowej.

Zło zerowe na 50% długości pokoju. Ciemne obszary to obszary o wysokim ciśnieniu (głośne).

Krok 2: Umiejscowienie głośnika / monitora studyjnego
Poszukując naturalnej sceny dźwiękowej z dokładnym obrazowaniem, chce się kontrolować jak najwięcej zmiennych w swoim środowisku odsłuchowym. […] Niestety pokój to jak nieprzewidywalna pogoda: może wiatr i deszcz?. Wszystko może zepsuć przekaz. […] Umieszczenie głośników to potężna zmienna, którą można łatwo kontrolować. Aby uzyskać dokładny obraz stereo, słuchacz i głośniki należy ustawić w trójkącie równobocznym. Ale… Właściwie są wokół tego pewne kontrowersje… Sądzi się, że trzeci punkt trójkąta (nazwijmy go punktem odniesienia) powinien znajdować się za głową słuchacza, tak aby głośniki wysokotonowe lub średniotonowe były skierowane bezpośrednio na uszy. Standardy rozmieszczenia głośników dźwięku przestrzennego, takie jak Dolby i ITU, często pokazują ten punkt w środku głowy. Może dlatego, że ułatwia to układ głośników. Projektanci studia nagraniowego mają tendencję do umieszczania go za głową, co jest bardziej sensowne przy słuchaniu stereo. W swojej książce „Home Recording Studio: Build It Like the Pros” Rod Gervais zaleca, aby ten punkt znajdował się 40 cm za głową. Od punktu odniesienia należy spojrzeć prosto przed siebie i narysować dwie wyimaginowane linie: jedną pod kątem 30 stopni w lewo, jedną w prawo. Umieść lewy i prawy głośnik na tych liniach, z głośnikiem wysokotonowym każdego głośnika na osi do linii. Gdziekolwiek ustawi się głośniki wzdłuż tych osi, utworzą one trójkąt równoboczny z punktem odniesienia za twoją głową. Inny sposób, aby to sobie wyobrazić: narysuj wyimaginowany okrąg wokół punktu odniesienia i umieść głośniki na okręgu w odległości 60 stopni od siebie.

Treść o wysokiej częstotliwości jest najbardziej kierunkowa, więc aby uzyskać najlepsze obrazowanie, głośniki wysokotonowe powinny być skierowane bezpośrednio na uszy. To, jak ważne jest to, zależy od odpowiedzi pozaosiowej głośników. Przetworniki średniotonowe i basowe są mniej kierunkowe, więc nie muszą być ustawione tak precyzyjnie. Aby szybko sprawdzić, czy głośniki są prawidłowo ustawione, z punktu odniesienia powinno się zobaczyć tylko przednią ściankę głośnika – a nie boki kolumn głośnikowych. Można eksperymentować z odległością głośników, przesuwając je wzdłuż linii 30 stopni. Warto zapoznać się z dokumentacją producenta, aby uzyskać wskazówki dotyczące odległości odsłuchu i odległości głośnika od ścian (które zostaną omówimy niżej).

Wysokość i pochylenie podczas ustawiania głośników monitorów studyjnych
Monitory studyjne powinny znajdować się co najmniej 120 cm nad podłogą. Nie pozwól też, aby głośniki wysokotonowe siedziały na środku pomieszczenia w pionie, nawet jeśli oznacza to, że musisz ustawić swoje głośniki wysokotonowe nieco poza osiami wyznaczającymi uszy. Standardowe wysokości monitora ITU: w przypadku wolnostojących monitorów studyjnych, które nie są pochylone w dół, typowa wysokość wynosi 120-140 cm, jeśli chce się by głośniki wysokotonowe strzelały prosto w  uszy w pozycji odsłuchowej. Jeśli głośniki mają być przechylone w kierunku miejsca odsłuchu, nie odchyla się ich więcej niż 15 stopni od pionu, ale jeśli głośniki są pochylone w dół i lekko się porusza słuchacz do przodu lub do tyłu, zmienia się słyszane pasmo przenoszenia.
Wysokości monitorów głównych: w przypadku pomieszczeń kontrolnych studia nagrań z głównymi monitorami montowanymi podtynkowo (które nie są nachylone w dół), przetworniki średniotonowe są często umieszczone 145-148 cm nad podłogą [patrz książka Newella- „Recording Studio Design”]. Dzięki tym zasadom słuchacze są w idealnym miejscu, niezależnie od tego, czy siedzą, czy stoją, pod warunkiem, że głośniki są zamontowane pionowo (bez pochylenia).
Wysokość głośników dźwięku przestrzennego: idealnie byłoby, gdyby wszystkie trzy głośniki przednie miały głośniki wysokotonowe na tej samej wysokości. Jeśli nie jest to możliwe, głośnik centralny nie powinien znajdować się więcej niż 5 do 6 stopni wyżej lub niżej niż lewy i prawy [patrz książka Toole’a- „Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms”].
Generalnie dopuszczalne jest umieszczanie głośników surround z głośnikami wysokotonowymi na wysokości uszu, ale Floyd Toole przeprowadził badania w tym obszarze i zaleca montaż ich około 60 cm powyżej wysokości uszu siedzącego. Szczegółowe informacje można znaleźć w jego książce.

Tryby pokoju były złe? Oto początek kombinowania…
Twoje głośniki grają dobrze i są łatwe w obsłudze, dopóki nie zaczną grać blisko ściany. Jeśli dodać ścianę, robi się problem. Dodanie podłogi, sufitu i czterech ścian, a rozpęta się piekło – szczególnie w niskim rejestrze. Należy wiedzieć  jak daleko od granic pomieszczenia umieścić głośniki. Samo to może stworzyć lub złamać dźwięk!

Rozmieszczenie głośników i odbicia od pobliskich ścian Czy zakłócenia na granicy głośników zabijają bas?
Nie słychać wystarczającej ilości basów z monitorów? Odległość między granicami pomieszczenia a głośnikami ma ogromny wpływ na wydajność basów. Głośniki są bardziej wielokierunkowe przy niskich częstotliwościach, co oznacza, że fale basowe rozchodzą się we wszystkich kierunkach, powodując dudnienie. Fale basowe rozchodzą się z głośników do tyłu, w kierunku ściany przed słuchaczem… A kiedy uderzą w ścianę, odbijają się. Kiedy odbita fala dźwiękowa odbijająca się od ściany łączy się ze źródłową falą dźwiękową pochodzącą z głośnika, wywołuje zakłócenia akustyczne. Jeśli głośnik znajduje się w odległości jednej czwartej fali od ściany przy określonej częstotliwości, to przy tej częstotliwości następuje eliminacja fal. Powoduje to okropny spadek, wycięcie lub zerowe pasmo przenoszenia.

Powyżej- animacja fali dźwiękowej odbijającej się od granicy( dzięki uprzejmości Dana Russella z Penn State University). Po odbiciu ciśnienie akustyczne (amplituda na wykresie) wynosi zero przy długości fali 1/4, 3/4, 5/4 itd. od granicy (punkty na fali, które się nie poruszają). Punkty te nazywane są węzłami. Są to miejsca, w których dźwięk bezpośredni i odbity zawsze się znoszą (zakłócenia destrukcyjne). Wielkość redukcji zależy od siły odbicia w stosunku do dźwięku bezpośredniego. Animacja pokazuje je jako równą siłę, która tak naprawdę nie występuje w pokoju… Ale odbicia basu są nadal wystarczająco silne, aby powodować poważne problemy.
Załóżmy, że jest to fala dźwiękowa 60Hz. Jeśli umieścisz głośnik w węźle, spowoduje to zerową lub spadek odpowiedzi częstotliwościowej przy 60 Hz. 1/2 długości fali od ściany jest anty-węzłem, w którym dwie fale sumują się (interferencja konstruktywna). Jeśli umieszczony zostanie głośnik w anty-węźle, spowoduje to szczyt lub wzmocnienie pasma przenoszenia przy 60 Hz. Krótko po odbiciu w tej animacji, fale bezpośrednie i odbite nakładają się i powstaje fala stojąca.  Anulowanie zawsze następuje przy 1 długości fali od ściany, niezależnie od fazy fali uderzającej o ścianę. Czemu? Ponieważ całkowita długość „wędrującej” fali jest równa połowie długości fali. Oznacza to, że dźwięk odbity i bezpośredni jest przesunięty o 180 stopni w fazie. Kiedy dwie fale dźwiękowe o równej wielkości są przesunięte w fazie o 180 stopni, następuje zanik fazy- znoszą się wzajemnie, bo są równe i przeciwne. Poniższy diagram pokazuje, jak to się dzieje.

Odpowiedź na zakłócenia granicy głośnika (SBIR)

Tak więc, jeśli bezpośrednie i odbite fale dźwiękowe mają podobną siłę i pół długości fali jest poza fazą, kształty fal w większości anihilują się nawzajem. Nazywa się to reakcją na zakłócenia graniczne głośnika (Speaker Boundary Interference Response- SBIR) lub efektem granicznym. Te terminy sprowadzają się do tego samego: filtrowania grzebieniowego wywołanego granicami. SBIR powoduje głębokie spadki odpowiedzi basów poniżej określonej częstotliwości i może wpływać na odpowiedź niskich częstotliwości nawet bardziej niż tryby pomieszczenia.

Pomiar odpowiedzi częstotliwościowej w miejscu odsłuchu pokazujący spadek / zero spowodowane efektem granicznym głośnika.

Niestety nie można poprawić SBIR za pomocą EQ. Jeśli zastosujesz filtr korekcyjny, aby spróbować wzmocnić sygnał przy częstotliwości eliminacji, zwiększy się również odbicie, które powoduje zakłócenia. Aby rozwiązać problem SBIR, są tylko dwie bronie w arsenale: inne rozmieszczenie głośników i izolację akustyczną.

Więc… jak daleko od ścian powinienem umieścić głośniki?
Jeśli głośniki są umieszczone przed ścianą (w przeciwieństwie do montażu podtynkowego), zakłócenia graniczne mogą się pojawiać. Można nie być w stanie całkowicie uniknąć SBIR, ale można tak ustawić głośniki, aby zminimalizować szczyty i zera, które sieją spustoszenie w dźwięku. Jeśli używa się monitorów bliskiego pola, można zwizualizować wpływ odbić od ścian za pomocą kalkulatora SBIR autorstwa Thomasa Barefoot z Barefoot Sound. Thomas tworzy monitory studyjne (takie jak MiniMain12, 4-drożny monitor aktywny).
Wycięcie spowodowane przez SBIR ma zwykle szerokość około dwóch trzecich oktawy. Aby zapobiec koloryzowaniu dźwięku, umieścić można głośniki w taki sposób, aby również to wycięcie było

  • przy wystarczająco wysokiej częstotliwości, aby można go było niewelować za pomocą absorpcji.
  • poza zakresem częstotliwości odtwarzanym przez głośniki.

Poniżej znajdują się trzy podejścia, które możesz zastosować:

Opcja pierwsza: Monitory studyjne do montażu podtynkowego.
Jedynym sposobem, aby naprawdę udaremnić SBIR, jest wpuszczenie monitorów studyjnych w twardą, sztywną ścianę. W ten sposób główne monitory są montowane w pokojach reżyserskich za miliony dolarów. Jeśli głośniki typu- monitor studyjny, przeznaczone są do montażu podtynkowego, najlepszym miejscem dla nich jest ściana, bo głośnikowa przegroda jest  na równi z powierzchnią ściany. Przednia ściana staje się gigantyczną przegrodą głośnika. Nieskończoną przegrodą.

Właściwy montaż podtynkowy oznacza brak odbić od ściany przedniej, a to oznacza brak zakłóceń granicznych głośnika od ściany przedniej. Głośniki i ściana „śpiewają” w harmonii. Ponadto montaż wpuszczany zwiększa obciążenie akustyczne, co pomaga napędzać monitory, zwiększając ich wydajność przy niskich częstotliwościach. Jeśli głośniki nie są specjalnie zaprojektowane do montażu wpuszczanego, ale nadal chce się dać im szansę, zapoznać się powinno z wytycznymi na przykład firmy Genelec lub opierając się o konsultacje z producentem głośników przed kontynuowaniem montażu.
Jak jest różnica montażu wpuszczanego i montażu do stropu? Montaż wpuszczany jest czasami mylnie nazywany „montażem do stropu”. Głośniki montowane na podsufitce to szczególny przypadek: są one montowane w jednej płaszczyźnie z podsufitką (spodnia strona zwisu sufitu jest tym, co architekt nazwałby podsufitką). Montaż podsufitowy nie jest idealny, ponieważ wymaga, aby monitory były ustawione pod dużym kątem w kierunku słuchacza. Przestrzeń pod stropem może również stać się rezonansowa.

Opcja 2: Umieszczone głośniki jak najbliżej przedniej ściany (tam, gdzie montaż wpuszczany nie jest możliwy)
Nawet jeśli nie możesz płasko zamontować monitorów, nadal możesz skorzystać z bliskości ściany za głośnikiem. To drugi najlepszy wybór do umieszczenia monitora studyjnego. To jest to, co ogólnie zaleca się do konfiguracji domowego studia nagrań, które używa monitorów bliskiego pola, chyba że używa się bardzo małych głośników. Małe głośniki są mniej kierunkowe przy średnich częstotliwościach, co może powodować wypromieniowywanie do tyłu znacznej energii o niskiej i średniej częstotliwości i odbijanie się od ściany za głośnikami. Spowodowałoby to przesunięcie spadku tłumienia do pasma niskiego i środkowego, powodując słyszalne podbarwienie. Gdy zbliża się głośniki do ściany, wycięcie tłumienia w odpowiedzi częstotliwościowej przesuwa się na wyższe częstotliwości. To świetna wiadomość, ponieważ wyższe częstotliwości są bardziej kierunkowe (wypromieniowują mniej energii do tyłu) i łatwiej jest nimi zarządzać za pomocą obróbki akustycznej. Ogólnie rzecz biorąc, odstęp od 0 do 20cm między głośnikami a przednią ścianą jest dobrym punktem wyjścia do zminimalizowania podbarwień spowodowanych przez SBIR. Ale warto sprawdzić specyfikacje głośników dla zalecanej minimalnej odległości. Na przykład Genelec zaleca minimalną odległość 5 cm, aby umożliwić chłodzenie wzmacniacza i promieniowanie dźwięku otwierającego się z tyłu. Przy bardzo bliskich odległościach 10 cm panele dźwiękochłonne za głośnikami mogą pomóc okiełznać wycięcie tłumienia. Lepsze byłyby szerokopasmowe pułapki basowe. Wraz ze wzrostem odległości między głośnikiem a ścianą poprawianie staje się mniej praktyczne. Skuteczność pochłaniania za głośnikami zależy również od kierunkowości głośników. Jeśli używasz głośników dipolowych (używanych w niektórych konfiguracjach hi-fi), absorpcja pomoże bardziej niż w przypadku głośników monopolowych. Większość głośników jest monopolowa.
Szybka wskazówka: Umieszczenie głośników blisko przedniej ściany pomaga je napędzać, zapewniając większą moc i mniej zniekształceń. Jednak powoduje to również wzmocnienie odpowiedzi basowej (podobne do efektu bliskości, który ma miejsce, gdy umieścisz źródło dźwięku w pobliżu mikrofonu kierunkowego). Można łatwo to okiełznać za pomocą EQ. Niektóre głośniki mają kontrolę wzmocnienia granicznego (BGC), która umożliwia zastosowanie przybliżonej korekty. Co więcej, można użyć kalibratora, aby utworzyć krzywą EQ, która dokładnie kompensuje efekty graniczne, których się doświadcza.

Opcja 3: Umieszczone głośniki wystarczająco daleko od przedniej ściany, aby zmniejszyć filtrowanie grzebieniowe.
Odsuwając głośniki dalej od ścian, zmniejsza się minimalną częstotliwość graniczną zakłóceń. Można zredukować podbarwienia spowodowane zakłóceniami granicznymi, umieszczając głośniki wystarczająco daleko od przedniej ściany, tak aby najniższe wycięcie tłumienia częstotliwości znajdowało się poza zakresem częstotliwości odtwarzanym przez głośniki. To dobra opcja, jeśli to duży pokój.
Jeśli „d-fwall” jest odległością do ściany za głośnikiem, można obliczyć częstotliwość eliminacji ćwierć długości fali, korzystając z następującego wzoru:

fc = c / 4d-fwall

Gdzie „fc” to częstotliwość środkowa wcięcia, a „c” jest prędkością dźwięku (na poziomie morza, w suchym powietrzu w temperaturze pokojowej, prędkość dźwięku wynosi 343 m/s).

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku głośników dwudrożnych absolutnie chce się zapobiec zerom w zakresie 40-80 Hz i stara się unikać ich między 80-200 Hz. W przypadku typowego monitora studyjnego oznacza to, że zalecane odległości głośników od ściany są następujące:

  • Opcja najlepsza: montaż podtynkowy lub jak najbliżej ściany (patrz zalecenia producenta)
  • Opcja dobra: do 1 m
  • Należy unikać: 1 do 2,2 m
  • Opcja dobra: ponad 2,2 m

Oczywiście to tylko ogólne wskazówki. Zalecana odległość zależy od niskich częstotliwości konkretnych głośników. Jeśli chce się przesunąć wycięcie anulowania poniżej odcięcia niskich częstotliwości głośników- można obliczyć d min, minimalną odległość głośnika do ściany za nim, używając następującego wzoru:

d min (w metrach) = 1,4 (343) / 4f (-3dB)

Gdzie f -3dB to niska częstotliwość odcięcia głośnika. Na przykład: jeśli głośniki mają dolną granicę odcięcia -3 dB przy 55 Hz, d min = 2,18 metra

Jednak w przypadku dużych głośników z niską częstotliwością odcięcia (takich jak aktywne 3-drożne główne systemy monitorujące) odległość potrzebna do podbicia częstotliwości eliminacji poniżej granicy odcięcia LF staje się po prostu zbyt duża dla większości pomieszczeń odsłuchowych i reżyserek. Ponadto przy takich odległościach odbicia od ścian bocznych, tylnej ściany, podłogi i sufitu stają się ważnymi graczami w grze z interferencją. W takim przypadku montaż podtynkowy jest jedyną niezawodną opcją, jeśli zależy komukolwiek na krytycznym słuchaniu.

Zasysanie basów i odległość odsłuchu od tylnej ściany
W małych pomieszczeniach najsilniejsze zniekształcenia w odpowiedzi basu są zwykle spowodowane odbiciami od tylnej ściany za pozycją odsłuchową. Dzieje się tak, ponieważ większość energii dźwiękowej opuszczającej głośniki jest kierowana w kierunku tej ściany. Tam są silne basy ze względu na tryby pomieszczenia (powodujące szczyt na tylnej ścianie i zero w środku pokoju), ale tylna ściana również powoduje duże zakłócenia graniczne.
Ethan Winer często mówi o tym, jak poważny może być to problem. Piki przy 1/2, 1, 3/2 itp. długościach fal z tylnej ściany, wydają się być nieco poniżej 6 dB. Te szczyty powodują dzwonienie przy pewnych częstotliwościach basowych. Jednak poważniejszym problemem jest zero, które występuje w 1/4, 3/4, 5/4 itp długości fal od ściany tylnej. Te wartości zerowe mogą powodować ogromny spadek lub zassanie w odpowiedzi basu. Małe pokoje mają zwykle kilka wartości zerowych poniżej 300 Hz. „Zera” 30. dB są typowe. Idealnie byłoby gdyby miejsce odsłuchu znajdowało się w odległości co najmniej 3 metrów od tylnej ściany za słuchaczem, tak aby ćwierć długości fali częstotliwości tłumienia była poniżej 30 Hz. Jeśli nie ma się do dyspozycji takiej przestrzeni w pokoju, warto umieść pochłaniacze niskich częstotliwości (pułapki basowe) na tylnej ścianie, aby zmniejszyć energię odbić od tej ściany. Nawet jeśli słuchacz ma ponad 3m przestrzeni za sobą, nadal zaleca się adaptacje akustyczne tylnej ściany.

Anulowanie spowodowane odbiciami od innych granic
Zakłócenia graniczne głośników dotyczą nie tylko przedniej ściany. Fale basowe odbijają się również od sufitu, ścian bocznych i tylnej ściany, powodując filtrowanie grzebieniowe, gdy łączą się z bezpośrednim dźwiękiem z głośników. W takim przypadku potrzebujemy bardziej ogólnego wzoru do obliczenia częstotliwości anulowania.

Częstotliwość eliminacji połowy długości fali :

fc = c / 2 (d odbicie -d bezpośredni)

Gdzie:

fc jest częstotliwością środkową wycięcia kasującego.

c to prędkość dźwięku (343 m/s).

d odbicie to odległość odbitej ścieżki od głośnika do miejsca odsłuchu.

d bezpośredni to odległość bezpośredniej ścieżki od głośnika do miejsca odsłuchu.

Jeśli nie chce się zawracać sobie głowy obliczeniami? Oto kalkulator odbić od podłogi / sufitu , który zrobi to za budowniczego studia nagrań. Można zastosować tę samą formułę do odbić średnich częstotliwości konsoli w studio lub konsoli mikserskiej.

Fotografowanie pokoju – optymalizacja rozmieszczenia głośników za pomocą pomiarów akustycznych.
Jeśli nie można zamontować głośników w ścianie, trzeba poeksperymentować, aby znaleźć dla nich optymalne miejsce. Jako punktu wyjścia należy użyć jednej z powyższych wskazówek (głośniki blisko ściany lub daleko od ściany). W każdym miejscu, w którym próbujesz, przeprowadź krytyczny test odsłuchu (przy pomocy słuchu) dokonać warto pomiarów odpowiedzi niskich częstotliwości w pokoju (można to zrobić za pomocą kreatora Room EQ Wizard). Optymalizacja rozmieszczenia głośników wymaga wielu pomiarów akustycznych i cierpliwości. Jeśli „budowniczowie” studia staną na wysokości zadania, opublikowano tutaj kilka zasobów, które mogą w tym pomóc. Informacje na temat konfiguracji głośników dźwięku przestrzennego i rozmieszczenia subwoofera można znaleźć w części 2 niniejszego poradnika. Przewodniki optymalizacji niskich częstotliwości w Acoustic Frontiers zawierają również dobre informacje na temat strategii zarządzania basami przy użyciu wielu subwooferów. Jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy przy pomiarach, optymalizacji rozmieszczenia głośników i wyborze zabiegów akustycznych, może zwrócić się do firmy Arqen Acoustics z prośbo o sporządzenie analizy akustyki pomieszczenia.

Uwagi zebrane dla projektującego:
Głośniki i pokój muszą „grać” jako zespół, aby stworzyć wysublimowany dźwięk w swoim miejscu. Należy zapamiętać, że każdy pokój jest wyjątkowy. Aby zoptymalizować konfigurację głośników do pokoju, musi się przeprowadzić testy akustyczne. Strojenie pokoju jest procesem iteracyjnym, ale można skorzystać z tego przewodnika, aby przynajmniej przejść przez początkową konfigurację.
Oto zalecenia, podzielone na proste kroki:

Krok 1: Pozycja odsłuchowa
Najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie konfiguracji jest określenie miejsca odsłuchu przy użyciu „reguły” 38% (ale z przymrużeniem oka).

Krok 2: Odległość odsłuchu
Zapoznać się trzeba z instrukcją obsługi głośników, aby znaleźć zalecaną odległość odsłuchu.

Krok 3: Układ i wysokość głośników
Należy ustawić głośniki poza miejscem odsłuchu, korzystając z jednego z omówionych standardów. Standardy stereo są przedstawione wyżej, podobnie jak standardy dźwięku przestrzennego.

Krok 4: Odległość głośników od ściany przedniej i tylnej

Aby pomóc zdecydować, jak daleko umieścić głośniki od ściany, skorzystaj z jednej z trzech opcji podanych w tym przewodniku. Idealnie będzie wtedy gdy zamontowane zostaną podtynkowo aby wyeliminować zakłócenia graniczne od przedniej ściany. To jedyny sposób na całkowite wyeliminowanie efektu ćwierć długości fali spowodowanej przez ścianę za głośnikami. Inne sposoby to: umieszczenie monitorów bardzo blisko ściany, przesuwając wycięcie tłumiące na wyższą częstotliwość, aby można było poprawić efekty absorpcją lub umieszczenie ich na tyle daleko od ściany, aby wycięcie tłumiące znajdowało się poza zakresem częstotliwości odtwarzanym przez głośniki.

Krok 5: Zastosuj izolację akustyczną

Właściwie powinno się stosować izolację akustyczną tak wcześnie, jak to możliwe. Najważniejszym priorytetem jest potraktowanie pierwszych punktów odbicia i umieszczenie pułapek basowych w jak największej liczbie rogów pomieszczenia. Pierwsze punkty odbić zależą od umiejscowienia głośników, więc jeśli po zabiegu zmieni się położenie głośników lub pozycję odsłuchu, upewnić się należy czy punkty odniesienia są nadal aktualne.

Krok 6: Optymalizacja za pomocą pomiarów akustycznych.

Użycie oprogramowania do pomiarów akustycznych, choćby takiego jak Room EQ Wizard, aby przetestować pokój, wypróbowując różne konfiguracje głośnik-słuchacz. Dla każdej konfiguracji można wyświetlić pasmo niskich częstotliwości w wysokiej rozdzielczości, aby pomóc zawęzić optymalne położenie,  aby odpowiedź basu była tak płaska, jak to tylko możliwe.

Krok 7: Rock 'n’ roll!
A teraz jesteście gotowi! Usiądźcie wygodnie i wyruszcie w czarującą dźwiękową podróż… Przez czyste wody przezroczystej mieszanki do eufonicznego świata wysokiej wierności.

 


Przejdź do części drugiej przewodnika >>

Przejdź do art.: „Ustawianie głośników w przestrzeni akustycznej” >>